FYK spelar på arrangement for ungdom

Etter underhaldning for dei minste og talentkonkurranse tidlegare på kvelden, opnast teltet for den yngre garde. FYK tek då over hovudscena, og då blir det garantert liv i teltet, som då (nesten) er fritt for vaksne.