Transport

BUSS:

Det blir sett opp to bussar både fredag og laurdag klokka 02:00:

Vikedal – Ølen – Haugesund (Flotmyr)
Vikedal – Ropeid – Sauda

Bussane har avgang kl. 02:00 i sentrum i Vikedal. Bilettar kostar 200,- uansett destinasjon og kan kjøpast på festivalkontor, i billettluka eller om bord. Ikkje garantert plass om du ikkje kjøper på førehand.

Hurtigbåt Stavanger /Ryfylke – Offentleg transport:

Det går hurtigbåt på fredagen (formiddag og kveld) frå Fiskepirterminalen/Stavanger med stopp innover, fram til Vikedal. Søndag går det hurtigbåt frå Vikedal til Stavanger to gonger.

Alternativ rute er hurtigbåt med Saudaruten til Ropeid og buss vidare til Vikedal.

Sjå kolumbus.no for rutetider.
Bestilling gjer ein på http://bestilling.kolumbus.no/ eller fiskepirterminalen/båten.

Det går elles faste ruter med buss og båt til Vikedal, sjå www.kolumbus.no og www.tide.no for meir info.

Taxi: 
Sandeid taxi: 469 76 373

Ølensvåg taxi: 992 52 234 / 982 59 617

Vats taxi: 527 65 969 / 527 65 235

Hebnes taxi: 527 95 200

Ølen taxi: 915 46 161